Редактор Дисплеїв

Вступ

Дисплеї визначають роздільну здатність і піксельні координати джерел медіаданих на області виведення медіасервера.

Display Editor (Редактор Дисплеїв) дозволяє додавати дисплеї, встановлювати їхні розміри та координати, створювати масиви дисплеїв, міняти їх місцями, а також налаштовувати параметри дисплеїв. Доступ до редактора здійснюється у вкладці Display Editor на панелі Screenberry Panel.

Приклад базового конвеєра відтворення медіа та його вигляд у Display Editor:

1. Відтворення відео з Медіаплеєра (нода MediaPlayer1) надсилається на

2. Дисплей (нода Display1), на якому встановлена роздільна здатність 1240 x 768 пікселів і який розміщений за замовчуванням у координатах (0,0)

3. Області виведення сервера, визначеної як Контекст (нода Context1) з роздільною здатністю ​​1960 x 1280 пікселів.

Додавання дисплея

Щоб додати новий дисплей на вкладці Display Editor:

 1. Виберіть область контексту зі спадного меню Root/Context.
 2. Натисніть кнопку Add Display.
 3. Уведіть нове ім’я дисплея у відкрите діалогове вікно й натисніть OK

За замовчуванням роздільна здатність доданого дисплея буде дорівнювати роздільній здатності контексту.

Відповідна нода Display буде створена в Node Graph (нодовому графі)і зв’язана з нодою Context вибраноїконтекстної області.

І навпаки, можна додати новий дисплей, якщо додати нову ноду Display у нодовому графі та зв’язати її з нодою Context відповідної контекстної області.

Створення масиву дисплеїв

Масив дисплеїв дозволяє розділити вихідне відео на певну кількість віртуальних дисплеїв з однаковими розмірами, де кожен дисплей може визначати роздільну здатність та координати пікселів окремого виходу відеокарти (або відеопристрою).

Щоб створити масив дисплеїв:

 1. Виберіть область контексту зі спадного меню Root/Context.
 2. Натисніть кнопку Create Display Array.
 3. У відкрите діалогове вікно введіть кількість рядків Rows і стовпців Columns для масиву дисплеїв, виберіть тип патчу Patch Type, який потрібно застосувати до дисплеїв, і натисніть OK.

Як результат, масив дисплеїв буде побудований відповідно до розмірів контексту. Дисплеї будуть називатися 1, 2, 3 і т.д. зліва направо, зверху вниз. Одночасно відповідні ноди Display та пов’язані з ними ноди Patch будуть додані та автоматично зв’язані в нодовому графі.

Примітка.
При створенні нової сітки дисплеїв видаляються всі дисплеї, які були додані до поточної контекстної області.

Перейменування дисплеїв

Щоб перейменувати дисплей, клацніть правою кнопкою миші область дисплея, виберіть Rename зі спадного меню, уведіть нове ім’я дисплея у відкрите діалогове вікно й натисніть OK.

Видалення дисплея

Щоб видалити дисплей:

 • Клацніть правою кнопкою миші область дисплея та виберіть Delete зі спадного меню (або натисніть кнопку Del) або
 • Видаліть відповідну ноду Display у нодовому графі.

Вимкнення дисплея

Вимкнення ноди Display у нодовому графі (див. Node Status) відключає відповідний дисплей у редакторі Display Editor.. Щоб указати, що дисплей вимкнений, його мініатюра буде перекреслена.

Як поміняти дисплеї місцями

Щоб поміняти дисплеї місцями, натисніть Swap Displays. кнопку. У відкритому діалоговому вікні:

 1. Виберіть дисплей зі спадного меню або продовжіть перехід донаступних дисплеїв, натиснувши кнопку Skip.
 2. Коли вибрано потрібний дисплей, уведіть назву дисплея, на який він повинен бути замінений, у поле With і натисніть кнопку Apply.

Примітка.
Ця процедура особливо корисна під час налаштування. Не потрібно дотримуватися певного порядку під’єднання дисплеїв до сервера, оскільки цей порядок можна легко змінити пізніше, за допомогою функцію Swap Displays.

Розміри й положення дисплеїв

Щоб визначити розміри й положення дисплея, виберіть відповідну ноду Display у нодовому графі й уведіть :

 • Значення X і Y у полях Size— для зміни роздільної здатності дисплея,
 • Значення X та Y у полях Offset — для зміни положення дисплея.

у поле на панелі Settings (див. Node Settings):

Зміна послідовності відображення дисплеїв

Щоб змінити послідовність відображення дисплеїв, змініть порядок зв’язків, які з’єднують ноди Display та ноду Context у нодовому графі (див. Reordering Node Links).

Дисплеї розміщуються зверху вниз залежно від порядку, у якому ноди Display під’єднанідо ноди Context у нодовому графі. Це означає, що дисплей зі зв’язком подальшої ноди буде перекривати дисплей зі зв’язком попередньої.

Увімкнення тестового шаблону дисплея

Щоб показати тестовий шаблон для дисплея,виберіть відповідну ноду Display у нодовому графі, активуйте Test Pattern параметр на панелі ноди Settings і виберіть одну з опцій Label, Grid, Color Barsабо Gradient зі Test Pattern Test Pattern.

Масштабування та панорамування в редакторі дисплеїв

Щоб збільшити або зменшити певну область у редакторі дисплеїв, пересуньте вказівник миші на обрану область та скористайтеся колесом прокручування миші. Також можна натиснути кнопку у верхньому правому куті та пересунути мишу, щоб змінити масштаб.

Щоб панорамувати область, яка відображається в редакторі дисплея, утримуйте кнопку колеса прокручування миші або натисніть кнопку у верхньому правому куті та пересуньте мишу.

 

Доступ до редактора патчів дисплея

Щоб переключитися на редагування патчів, пов’язаних із дисплеєм, клацніть правою кнопкою миші область дисплея та виберіть Show Patches зі спадного меню.