Перелік нод

3D

SceneУстановлює віртуальну сцену в 3D-просторі, де можна розміщувати, поєднувати та переглядати 3D-об’єкти
Camera3DДодає віртуальну камеру в 3D-просторі
ObjectСтворює примітивний 3D-об’єкт (сферу, куб, циліндр або тор)
ObjectFileЗавантажує 3D-модель з файлу
ProjectorСтворює віртуальний проєктор у 3D-просторі
RemapВикористовує дані UV-ремапінгу для зміни текстури вихідного зображення

Аудіо

AudioInЗахоплює звук з доступних пристроїв запису
AudioOutВиводить звук на вибраний аудіопристрій
SoundEffectЗастосовує звукові ефекти
ToneGeneratorГенерує звуковий тон
DTMFGeneratorГенерує тони Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)

Автоматичне калібрування

CalibratorЗабезпечує автоматичне калібрування мультипроєкторних систем за допомогою камери
CalibratorPatchПатч для автоматичного калібрування
CameraЗабезпечує контроль над DSLR-камерами та їхнє налаштування
DomeSDKLoaderЗавантажує калібрувальні файли DomeSDK
DomeSDKSaverЗберігає калібрувальні файли DomeSDK
LensDistortionКомпенсує спотворення об’єктива під час калібрування панорами
VirtualCameraДозволяє використовувати 3D-камери та патчі як віртуальні камери для калібрування

Автоматизація

CommercialsRandomizerДозволяє додавати псевдовипадково вибрані елементи з вихідного списку відтворення до цільового списку відтворення
DelayActionЗатримує виконання тригера на заданий проміжок часу
MediaPlayerActionЗабезпечує управління відтворенням Media Player
MidiInДозволяє маршрутизувати MIDI-повідомлення від одного пристрою до декількох MIDI-контролерів
MidiOutВиводить MIDI-повідомлення
OnItemStartedЗапускає тригерну подію виведення, коли зазначений мультимедійний об’єкт відтворюється в Media Player
OnStartupЗапускає тригерну подію виведення при запуску Screenberry
PlayItemВідтворює мультимедійний об’єкт у програмі Media Player
PresenterClickerОтримує введення даних від презентаційного клікера (пульта) і передає їх як події певної дії
PresetДозволяє визначати набори заданих значень для попередньо налаштованих параметрів і перемикатися між ними
ScriptВиконує JavaScript-код, що вможливлює розширену автоматизацію
TickerЗапускає тригерну подію виведення через кожні N кадрів
TimeEventСтворює події в призначений час
TriggerFilterФільтрує тригерні події введення

Захоплення сигналу

DeckLinkInputЗахоплює аудіо та відео з карт захоплення Decklink виробництва Blackmagic Design
DeltacastCaptureЗахоплює відео з карт захоплення виробництва Deltacast
MagewellCaptureЗахоплює відео з карт захоплення виробництва Magewell
VisionЗахоплює відео з карт захоплення виробництва Datapath

Налагодження

GraphВізуалізує граф вхідних параметрів для періоду часу (чи кількості кадрів), що може використовуватися для налагодження програми
NVidiaPerfKitВикористовує NVidia PerfKit API для запиту лічильників графічного процесора (GPU) для налагодження ефективності
PIDControllerЗабезпечує зворотний зв’язок з PID-контролером
SimulatedSystemСимулює поведінку інерційної системи

Управління приладами

BarcoControlКонтролює проєктори Barco через мережу Ethernet
MultipleDisplayControlКонтролює дисплеї Samsung за допомогою протоколу Multiple Display через мережу
PJLinkКонтролює пристрої за допомогою протоколу PJLink через TCP/IP

Повнокупольна проєкція

DomeTransformЗастосовує трансформації зображення формату dome master (Equirectangular/Fisheye) для компенсації позиції камери та спотворення об’єктива
FisheyeToFisheye360Перетворює вихідний файл Fisheye або Lat-long через модель віртуальної сфери на файл Fisheye, отриманий з визначеного положення/кута
LatLongToDomeПеретворює вихідний файл Lat-long (Panorama 360) за допомогою моделі віртуальної сфери на зображення Fisheye для відтворення VR-контенту на повнокупольних екранах
PlanarToDomeПеретворює площинне (плоске) зображення на плоский або вигнутий віртуальний екран для виведення Fisheye (повнокупольного) зображення

Загальні

AppHostControlsНадає загальну інформацію та елементи керування параметрами сервера та суміжних додатків
CanvasСтворює вікно виведення відео для контексту OpenGL
DisplayСтворює вікно виведення відео в межах контексту та репрезентує під’єднаний пристрій відображення (проєктор або дисплей)
GroupСтворює вкладену групу нод і відображає параметри введення та виведення групи нод
RenderTargetВиділяє framebuffer object (FBO) для процедури render-to-texture
SysInfoРозраховує лічильники продуктивності (завантаження процесора/відеокарти, частоту кадрів, швидкість читання диска тощо)

Обробка зображення

BlendImageПоєднує два зображення за допомогою стандартних режимів накладання
CopyToAlphaЗастосовує червоний канал зображення як альфа-канал до вихідного зображення
ImageBufferНакопичує кадри вихідного зображення в N буферах для подальшого використання
ImageFileSaverЗберігає зображення у вигляді файлу
LightenЗастосовує фільтр Lighten (максимальне значення) до вхідного зображення
MaximalЗастосовує фільтр Optimized Maximum до вхідного зображення
MultiplyПомножує два вхідні зображення
ShaderДозволяє застосувати GLSL-шейдер до вхідного зображення
StereoscopicMergeПоєднує два зображення в одне стереоскопічне

Пристрої введення

JoystickЗабезпечує підтримку джойстика
KeyboardІніціює тригерні події, коли натискаються попередньо визначені клавіші клавіатури
MidiControllerОбробляє пристрій введення MIDI
MouseОбробляє події, пов’язані з натисканням кнопок миші

Логічні оператори

ActionToLogicПеретворює тригерні події введення для виведення параметрів булевого значення
LogicOperationВиконує логічні операції з булевими значеннями
LogicToActionПеретворює параметри введення булевого значення для виведення тригерних подій
TriggerВиконує тригерні події, коли параметри булевого виведення змінюються для кожної тригерної події введення

Ручне калібрування

RectangleСтворює простий прямокутний патч 
BezierWarpСтворює патч з інтерполяцією Безьє
SoftEdgeBlenderАвтоматично створює карти перетинання проєкцій для геометричних патчів
LinesPatchСтворює спеціальний патч для відображення світлодіодних смуг з поліліній вихідного зображення
PatchReplicatorДублює та розподіляє патчі на області зображення
QuadWarpСтворює простий патч для перспективної чотириточкової трансформації
QuadGridСтворює патч з перспективною або лінійною інтерполяцією, що використовується для калібрування на сходових поверхнях
Transform2DСтворює матрицю перетворення для патчів, щоб уможливити обертання, масштабування та переміщення
XGridСтворює спеціальний патч для калібрування на поверхнях, подібних до X-сітки

Математичні оператори

EasingІнтерполює за допомогою функцій для реалістичної анімації
ExpressionЗапускає обробник (parser) та оцінку математичного вираження під час роботи програми
FloatToIntПеретворює число з рухомою комою на ціле число
MaximalFloatВиводить максимум вхідних чисел з рухомою комою
MultiplyFloatПомножує вхідні числа з рухомою комою
ThresholdFloatЗапускає події risingEdge та fallingEdge, коли на вході ноди плаваючий показник введення перевищує порогове значення або результат порівняння як булеве значення
Vec2Комбінує двоє вхідних чисел з рухомою комою в один вихідний показник vec2

Джерела медіа

GradientСтворює зображення градієнта. Може використовуватися з 3D-нодами (Camera3D, ReMap) як початкове джерело UV-зображення
GridImageСтворює тестовий шаблон для ручного калібрування
ImageFileЗавантажує зображення з файлу
MediaPlayerСтворює медіаплеєр з можливістю додавання списків відтворення та шкал часу
SolidColor3fСтворює кольорову заливку
TextImageВідтворює текст

Калібрування за допомогою кількох камер

BlobsImageГенерує зображення blob-крапок для калібрування декількох камер
BlobsPatchМалює зображення blob-крапок із даними прозорості від ноди MultiCameraCalibrator
GridConverterТрансформує 2D-сітку для багатокамерного калібрування
GridModifierМодифікує 2D-сітку для багатокамерного калібрування
GridPatchЗавантажує патч із визначеною 2D-сіткою для багатокамерного калібрування
GridReconstructorБере результати від MultiCameraCalibrator (ідентифіковані вершини) та VerticesMapper і використовує для екстраполяції та інтерполяції визначеної 2D-сітки для багатокамерного калібрування
GridVisualizerВізуалізує вибрану 2D-сітку для багатокамерного калібрування
MultiCameraCalibratorКалібрує кілька камер за допомогою розміщених на екрані blob-крапок
VerticesMapperПризначає індекси рядків/стовпців на вершини ноди ObjectFile, відображаючи їх на обраній формі 3D-моделі для багатокамерного калібрування

Комп’ютерна мережа

ArtNetClientОтримує пакети Art-Net (DMX мережею Ethernet)
ArtNetServerОтримує пакети Art-Net (DMX мережею Ethernet)
HttpListenerПерехоплює HTTP-запити та запускає виходи для налаштованих команд або обробляє їх за протоколом управління Screenberry Control protocol
NDIInЗахоплює відео-/аудіопотік NDI
NDIOutНадсилає зображення та аудіо як NDI-потік
OscListenerПерехоплює OSC-пакети (через UDP) і запускає виходи для сконфігурованих команд або обробляє їх за допомогою протоколу Screenberry Control protocol
OscSenderНадсилає OSC-пакет (через UDP)
TcpListenerПерехоплює TCP/IP-з’єднання, приймає повідомлення та запускає виведення для сконфігурованих команд або обробляє їх за протоколом Screenberry Control protocol і надсилає відповідь
TcpSenderВідправляє прості команди та зчитує відповідь через TCP/IP
UdpListenerПерехоплює пакети UDP та запускає виведення для сконфігурованих команд або обробляє їх за допомогою протоколу управління Screenberry Control protocol
UdpSenderНадсилає UDP-пакети
WakeOnLanНадсилає Wake-on-LAN-пакети
WebRequestНадсилає HTTP-запит
WebServerВебсервер для управління Screenberry з мобільних пристроїв або веббраузера

Пристрої виведення

DeckLinkOutputВиводить відеопотік на пристрої Decklink виробництва Blackmagic Design

Порти послідовного введення-виведення даних

SerialInputОтримує пакети з порту з послідовним виведенням даних і запускає виведення для налаштованих команд або обробляє їх за допомогою протоколу управління Screenberry Control protocol
SerialOutputПосилає повідомлення через послідовний порт
SerialPortLoopDetectionВиявляє коротке замикання RX- і TX-ліній на послідовному порту
SerialPPMПеретворює значення з рухомою комою на сигнал PPM для RC-пристроїв, використовуючи USBtoPPM-пристрій, розроблений Front Pictures (через віртуальний послідовний порт)
SerialProjectorsControlКонтролює проєктори через послідовний порт

Система

SystemExecЗапускає зовнішні процеси

Таймкод

LTCDecoderДекодує SMPTE таймкод (лінійний TimeCode, LTC) з аудіопотоку
LTCEncoderКодує лінійний TimeCode (LTC) від внутрішнього таймкоду
MidiTimeCodeDecoderДекодує таймкоди MIDI (приймає повідомлення від MidiController)
TimeCodeГенерує внутрішній таймкод для синхронізації між нодами і додатками
TimeCodeDisplayРендерить візуалізацію значення таймкоду

Трекер

AccumulatorЗастосовує фільтр освітлення до заданої кількості вхідних кадрів при запуску та зберігає результат як вихідне зображення
BlobTrackerВизначає положення blob-крапок
GetChannelВитягує один канал з вихідного зображення
NetManagerResponderНадсилає NetManager-пакети іншим додаткам, розробленим Front Pictures
PointGreyCameraЗахоплює відеопотік від камер виробництва Point Grey
ThresholdЗастосовує обмежувальний фільтр

Елементи керування

ButtonСтворює кастомізовану панель із кнопками
CheckBoxСтворює елемент керування “Прапорець”
LabelValueСтворює поле введення текстової позначки
SliderСтворює елемент керування “Повзунок”
VideoPreviewСтворює вікно для попереднього перегляду