Відтворення медіафайлів

Вступ

Media Player (Медіаплеєр) забезпечує контроль над відтворенням мультимедійних файлів, а також забезпечує управління списками відтворення, операції з таймкодом, корекцію кольору й регулювання гучності звуку. Медіаплеєри впорядковуються у вкладці Media Player на панелі Screenberry Panel.

Вигляд медіаплеєра

Вигляд медіаплеєра. 1. Дерево списків відтворення; 2. Поточний вміст списку відтворення; 3. Елементи керування відтворенням

Створення медіаплеєра

Щоб створити медіаплеєр,треба додати ноду Media Player у вкладці нодового редактора. Відповідне вікно Media Player стане доступним у вкладці Media Player.

Управління медіаплеєром

 1. Playback Bar відображає стан відтворення відео та надає додаткові елементи керування, а також налаштування відтворення мультимедійних об’єктів.
 2. Кнопка Play Selected Item запускає відтворення вибраного мультимедійного об’єкта.
 3. Кнопка Play запускає відтворення з поточної позиції відтворення.
 4.  Кнопка Pauseпризупиняє відтворення в поточному положенні вказівника відтворення.
 5.  Кнопка Stop завершує відтворення.
 6. КнопкаStep One Frame Back повертає вказівник відтворення на один кадр назад.
 7. КнопкаStep One Frame Forward переносить вказівник відтворення на один кадр вперед.
 8. Кнопка Thumbnail Size Sliders регулює масштаб та ширину мініатюр мультимедійних об’єктів поточного списку відтворення.
 9. КнопкаColor Correction відкриває панель керування корекції кольорів, які застосовуються до загального виходу медіаплеєра (див. Color Correction).
 10. Кнопка Volume Control регулює загальну гучність звуку для виходу медіаплеєра.

Панель відтворення

 1. Назва мультимедійного об’єкта.
 2. Duration display відображає інформацію про поточний час (або кадр) тривалості мультимедійного об’єкта.
 3. Playhead показує стан відтворення.
 4. Позиція повзунка In Point визначає перший кадр відтворення.
 5. Позиція повзунка Out Point визначає останній кадр відтворення.

Контекстне меню панелі відтворення

Щоб розгорнути контекстне меню панелі відтворення, клацніть правою кнопкою миші область відтворення:
 • Jump to Frame дозволяє ввести номер кадру для позиціонування вказівника відтворення.
 • Mark In Point встановлює перший кадр відтворення в поточному положенні курсора.
 • Mark Out Point встановлює останній кадр відтворення в поточному положенні курсора.
 • Reset In/Out Points скидає позиції першого та останнього кадру відтворення до їх початкового стану.
 • Tag Frame дозволяє призначити тег кадру в поточному положенні курсора.
 • Jump to Tagged Frame відображає список поточних кадрів із тегами та дозволяє перетягувати вказівник відтворення до вибраного кадру з тегом.
 • Split at Frame (frame#) дозволяє розділити мультимедійний об’єкт у поточному кадрі позиції відтворення, створивши два екземпляри мультимедійних об’єктів, з яких перший відтворюватиметься від початку до вибраного кадру, а другий – від вибраного кадру до кінця.

Відображення тривалості мультимедійного об’єкта

Клацніть правою кнопкою миші поле Duration Display для перемикання між трьома режимами відображення:
 1. Поточна тривалість відтворення / загальна тривалість мультимедійного об’єкта (hh:mm:ss)
 2. Поточна кількість кадрів / загальна кількість кадрів мультимедійного об’єкта
 3. Тривалість відтворення мультимедійного об’єкта, яка залишається (hh:mm:ss)

Якщо встановлено Out Point, то до Duration Display у всіх трьох режимах відображення додається символ }, а тривалість (або кількість кадрів) обчислюється відповідно до позиції Out Point, а не до кінця мультимедійного об’єкта

Списки відтворення, шкали часу та групи

Мультимедійні об’єкти можуть бути або впорядковані в списки відтворення, або розміщені на шкалах часу.

Коли створюється вікно Media Player, у ньому за замовчуванням створюється порожній список відтворення.

Для спрощення роботи із численними списками відтворення та шкалами часу їх можна додатково об’єднати в групи.

Додавання списку відтворення

 1. Натисніть кнопку Add Playlist унизу області дерева списків відтворення у вікні Media Player.
 2. Уведіть назву списку відтворення.
 3. Натисніть кнопку ОК.

Додавання шкали часу

 1. Натисніть кнопку Add Timeline внизу області дерева списків відтворення у вікні Media Player.
 2. Уведіть назву шкали часу.
 3. Натисніть кнопку ОК.

Додавання групи

 1. Натисніть кнопку Add Group унизу області дерева списку відтворення увікні Media Player.
 2. Уведіть назву групи.
 3. Натисніть кнопку ОК.

Додавання списку відтворення або шкали часу до групи

Щоб додати новий список відтворення або шкалу часу до наявної групи, клацніть правою кнопкою миші назву групи та виберіть Add Playlist (Add Timeline) зі спадного меню або виберіть назву групи та натисніть кнопку Add Playlist (Add Timeline) під деревом списку відтворення у вікні Media Player. Вкладену групу також можна створити, якщо вибрати Add Group зі спадного меню або клацнути кнопку Add Group.
Примітка.
Щоб показати чи приховати вміст групи, натисніть піктограми +/- поруч із піктограмою групи.

Видалення списку відтворення, шкали часу чи групи

Клацніть правою кнопкою миші список відтворення, шкалу часу чи назву групи та виберіть Delete зі спадного меню, щоб видалити список відтворення, шкалу часу чи групу.

Перейменування списку відтворення, шкали часу чи групи

 1. Клацніть правою кнопкою миші на списку відтворення, шкалі часу чи назві групи та виберіть Rename зі спадного меню.
 2. Уведіть нове ім’я в діалоговому вікні Enter Playlist/Timeline/Group name.
 3. Натисніть кнопку ОК.

Упорядкування списків відтворення, шкал часу та груп

 • Використовуйте клавіші зі стрілками Up та Down для навігації по дереву списків відтворення.
 • Щоб змінити порядок списків відтворення, шкал часу чи груп, перетягніть їх у дерево списків відтворення або клацніть правою кнопкою миші на ім’я та виберіть Move up (Ctrl + Up) або Move down (Ctrl + Down) зі спадного меню.
 • Щоб перемістити список відтворення, шкалу часу чи групу в групу списку відтворення, перетягніть їх до назви або вмісту групи.

Індикація статусу списку відтворення та шкали часу

Коли мультимедійний об’єкт у списку відтворення або шкала часу відтворюється, призупиняється або зупиняється, відповідні індикатори з’являться поруч із назвою списку відтворення чи шкали часу (або біля назви групи, якщо вміст поточної групи приховано).

Кількість мультимедійних об’єктів списку відтворення чи шкали часу

Номер поруч із назвою списку відтворення чи шкали часу в дереві списку відтворення та в заголовку списку відтворення/шкали часу відображає кількість мультимедійних об’єктів, які містяться в списку відтворення або використовуються в шкалі часу.

Блокування та розблокування списків відтворення та шкал часу

Список відтворення / шкалу часу можна заблокувати, щоб уникнути випадкових змін. Щоб заблокувати чи розблокувати певний список відтворення або шкалу часу, клацніть піктограму замка. Заблокований список відтворення/шкалу часу (значок замка червоного кольору) неможливо змінити. Відкритий список відтворення та шкала часу (значок замка сірого кольору) доступні для змін.

Керування списками відтворення за допомогою клікера для презентацій

Клікер для презентацій Logitech® (пульт дистанційного керування)
Клікер для презентацій можна використовувати для програвання списків відтворення в Screenberry.

Щоб увімкнути функцію управління відтворенням за допомогою клікера, відкрийте Preferences > General та встановіть прапорець Presentation Clicker.

Ви можете активувати списки відтворення, якими керує клікер, натиснувши піктограму P поруч із назвою списку відтворення (зелений — активний, сірий — неактивний).
Щоб отримати додаткову інформацію про функціонал клікера для презентацій, перегляньте посібник цього пристрою.

Увімкнення мапінгу списків відтворення та шкал часу

Якщо активувати піктограму M поруч із назвою списку відтворення / шкали часу, можна перемикатися між станами прослуховування (синій колір) та ігнорування (сірий колір) подій MIDI/Keyboard для списку відтворення / шкали часу (мультимедійних об’єктів).

Додавання мультимедійного об’єкта(ів) до списку відтворення

Щоб додати мультимедійний об’єкт з Media Library (Медіатеки):

 1. Виберіть список відтворення та відкрийте його у вікні Media Player;
 2. Перетягніть мультимедійні об’єкти з Media Library до розділу вмісту списку відтворення медіаплеєра або виберіть мультимедійний об’єкт з Медіатеки та скористайтеся операціями копіювання (Ctrl + C) та вставлення (Ctrl + V).
Мультимедійні об’єкти також можна безпосередньо додавати до списку відтворення з теки провідника файлів Windows File Explorer:

 1. Виберіть список відтворення та відкрийте його у вікні Media Player;
 2. Перетягніть файл (файли) або скористайтеся операціями Копіювати (Ctrl + C) та Вставити (Ctrl + V) для виконання цієї дії.
 3. Якщо треба, поміняйте розмір або рівень компресії мультимедійних об’єктів у відкритому діалоговому вікні Adding File(s), потім натисніть кнопку Add.
Мультимедійний об’єкт та всі наступні мультимедійні об’єкти, безпосередньо додані до списку відтворення тієї ж доби, поміщаються в автоматично створену папку медіатеки для завантажень на цю дату (з назвою Uploaded_on_YYYY-MM-DD).

Якщо мультимедійні об’єкти з такою самою назвою вже існують, користувач може додати новий мультимедійний об’єкт або замінити наявний.

Список підтримуваних форматів

Відеоmov, avi, mp4, flv, mkv, vob, ogv, wmv, mpg, m2v, 3gp, m4v, ts, gif, m2t, m2ts, mxf
Зображенняjpg, tga, png, bmp, tif
Аудіоwav, mp3, aif, wma, ogg, ac3, aac, m4a, flac, ape
Субтитриsrt
Внутрішні форматиRVA, EDVA, EDV, EDVI, ERVA, license

Відтворення мультимедійних об’єктів

Розпочати відтворення мультимедійних об’єктів можна кількома способами:

 1. Натисніть кнопку Play, щоб почати відтворення з поточного положення вказівника відтворення.
 2. Виберіть мультимедійний об’єкт з розділу контенту списку відтворення та натисніть кнопку Play Selected.
 3. Утримуйте клавішу Alt (курсор миші перетвориться на помаранчевий символ відтворення) та натисніть на потрібний мультимедійний об’єкт у списку відтворення.

Останні два варіанти часто використовуються, коли виникає потреба перемкнути відтворення на конкретний мультимедійний об’єкт.

Упорядкування мультимедійних об’єктів у списку відтворення

Користувач може перенести або скопіювати мультимедійні об’єкти шляхом перетягування або операцій копіювання (Ctrl + C), вирізання (Ctrl + X) та вставлення (Ctrl + V):

 • у межах одного списку відтворення вікна медіаплеєра, щоб змінити порядок відтворення мультимедійних об’єктів, або
 • між різними списками відтворення в одному вікні медіаплеєра, або
 • між списками відтворення різних вікон медіаплеєра.

Коли мультимедійні об’єкти переносяться або копіюються в інші списки відтворення, вони зберігають свої налаштування.

Також інформацію про мультимедійний об’єкт та його налаштування відтворення можна скопіювати в текстовий редактор чи з нього за допомогою операцій Copy (Ctrl + C) та Paste (Ctrl + V).

Видалення мультимедійних об’єктів

Щоб видалити мультимедійний об’єкт із списку відтворення медіаплеєра,клацніть такий об’єкт правою кнопкою миші та виберіть Delete зі спадного меню (або натисніть кнопку Del).

Видалення мультимедійних об’єктів з медіатеки

Щоб видалити мультимедійний об’єкт із медіатеки, клацніть об’єкт правою кнопкою миші та виберіть пункт Remove Item from Media Library зі спадного меню (або натисніть клавіші Shift + Del ).

Примітка. Коли мультимедійний об’єкт вилучений з медіатеки, його мініатюри у всіх списках відтворення медіаплеєра будуть перекреслені. Це вказує, що він не доступний для відтворення.

Якщо пізніше цей мультимедійний об’єкт із таким самим іменем буде додано до медіатеки, його мініатюри у всіх списках відтворення медіаплеєра відновлять активний стан, і він стане доступним для відтворення.

Перейменування або маркування мультимедійного об’єкта

Щоб перейменувати мультимедійний об’єкт у списку відтворення медіаплеєра, клацніть такий об’єкт правою кнопкою миші та виберіть Rename зі спадного меню.
Примітка.
Використання функції Rename змінює назву всіх екземплярів мультимедійних об’єктів у всіх списках відтворення медіатеки та медіаплеєра, де вони присутні.
Примітка.
Мультимедійний об’єкт не можна перейменувати, якщо він відтворюється в будь-якому з наявних медіаплеєрів.
Щоб маркувати мультимедійний об’єкт, клацніть його правою кнопкою миші, виберіть Settings із спадного меню, уведіть назву маркування в поле Label діалогового вікна Settings. Назва маркування замінить назву мультимедійного об’єкта в списку відтворення медіаплеєра. Це впливає тільки на поточний мультимедійний об’єкт та список відтворення.

Сортування мультимедійних об’єктів

Щоб відсортувати мультимедійні об’єкти в медіаплеєрі відповідно до кількості кадрів (Frame Count), назви (Name), маркування (Label), колірних міток (Color Tags) чи перемішати (Shuffle) такі об’єкти,клацніть правою кнопкою миші список відтворення медіаплеєра та скористайтеся підменю Sort by.

Попередній перегляд мультимедійних об’єктів

Якщо вибрати мультимедійний об’єкт із списку відтворення медіатеки чи медіаплеєра та натиснути пробіл (або клацнути правою кнопкою миші мультимедійний об’єкт та вибрати Item Preview зі спадного меню), відкриється вікно попереднього перегляду Item Preview.
Примітка.
Об’єкти мультимедіа доступні для попереднього перегляду в нижчій роздільній здатності.
Примітка.
Попередній перегляд мультимедійного об’єкта не впливає на поточне відтворення.
Примітка.
Зв’язок між нодами можна створити обома способами. Ви можете перетягнути лінію зв’язку з вихідного на вхідний порт або з вхідного на вихідний порт.
Примітка.
Якщо мультимедійний об’єкт має більше як одну аудіодоріжку, для попереднього перегляду буде обрано першу аудіодоріжку.

Зміна зображення на мініатюрі мультимедійного об’єкта

Щоб змінити зображення на мініатюрі мультимедійного об’єкта в медіатеці, списках відтворення та шкалах часу, під час попереднього перегляду мультимедійного об’єкта виберіть кадр і натисніть Set Poster Frame. Також кадр можна змінити за допомогою покажчика відтворення під час попереднього перегляду.

Трансляція мультимедійного об’єкта з вікна попереднього перегляду

Advanced (розширені) налаштування у вікні Media Item Preview дозволяють користувачеві синхронізувати відтворення медіасервера з попереднім переглядом мультимедійного об’єкта. Для цього:

 • натисніть кнопку Broadcast Current Frame, яка почне відтворення з поточного кадру мультимедійного об’єкта (усі наступні дії у вікні Media Item Preview не будуть відображатися під час відтворення), або
 • установіть прапорець Broadcast Live, який відображатиме всі дії відтворення (Play, Stop, Pause чи переміщення вказівника відтворення), які виконуються у вікні Media Item Preview. У такому разі у вікні попереднього перегляду буде відображатися повідомлення On Air. У такому разі у вікні попереднього перегляду буде відображатися повідомлення On Air.

Знаходження мультимедійного об’єкта, який відтворюється

Користувач може швидко знайти мультимедійний об’єкт, який відтворюється, клацнувши правою кнопкою миші в дереві списків відтворення або списку відтворення медіаплеєра і вибравши Reveal Active Item зі спадного меню або натиснувши клавішу A.

Режим зацикленого відтворення мультимедійних об’єктів

Щоб активувати зациклене відтворення мультимедійного об’єкта, клацніть об’єкт правою кнопкою миші, виберіть Settings зі спадного меню і

 • уведіть число циклів у поле Loops або
 • поставте прапорець Infinite Loop, якщо ви хочете, щоб мультимедійний об’єкт безперервно відтворювався в циклі.
Щоб створити зациклене відтворення групи з декількох мультимедійних об’єктів, виберіть об’єкти, які слід відтворювати в циклі, клацніть їx правою кнопкою миші та виберіть зі спадного меню Loop Through Selected Items (або натисніть Shift + L).

Установлення першого та останнього кадру відтворення мультимедійного об’єкта

Щоб установити позиції In Point та Out Point для мультимедійного об’єкта,

 • на панелі відтворення медіаплеєра пересуньте повзунок In Point, щоб установити перший кадр відтворення, та повзунок Out Point, щоб установити останній кадр відтворення, або
 • клацніть правою кнопкою миші на панелі відтворення медіаплеєра та виберіть пункт Mark In Point (Mark Out Point) зі спадного меню для конкретного кадру, або
 • клацніть по мультимедійному об’єкту правою кнопкою миші, виберіть Settings зі спадного меню та введіть точний номер кадру в поле In Point (Out Point).

Зупинка відтворення мультимедійних об’єктів на першому чи останньому кадрі

Щоб призупинити відтворення мультимедійного об’єкта на початку або в кінці, клацніть правою кнопкою миші об’єкт мультимедіа та

 • виберіть Pause on First Frame (або натисніть клавішу [)/ виберіть Pause on Last Frame (або натисніть клавішу ]) зі спадного меню або
 • виберіть Settings зі спадного меню, поставте прапорець Pause on First Frame/Pause on Last Frame.

Налаштування Fade In для мультимедійного об’єкта

Щоб встановити поступову появу мультимедійного об’єкта під час відтворення, клацніть правою кнопкою миші об’єкт мультимедіа, виберіть Settings зі спадного меню та введіть час або кількість кадрів у поле Fade In.

Прив’язка мультимедійного об’єкта до подій MIDI чи клавіатури

Щоб прив’язати мультимедійний об’єкт до подій клавіатури (або миші):

 1. Клацніть правою кнопкою миші об’єкт мультимедіа в списку відтворення медіаплеєра та виберіть пункт Map Item to MIDI/Keyboard Event зі спадного меню (до об’єкта додасться накладка жовтого кольору, яка вказує на те, що об’єкт очікує прив’язки до події клавіатури).
 2. Перейдіть на вкладку Node Graph і додайте ноду клавіатури (або миші).
 3. Під’єднайте створену ноду Keyboard (чи ноду Mouse) до ноди Media Player за допомогою портів Messages.
 4. Перейдіть у вікно (виведення) Screenberry Server.
 5. Натисніть клавішу, до якої ви хочете прив’язати об’єкт мультимедіа, наприклад, клавішу Z (або клацніть мишею, наприклад, клацніть лівою кнопкою).
 6. Поверніться на вкладку Media Player і переконайтеся, що прив’язка мультимедійних об’єктів завершена та позначена літерою Z (або M Left) у верхньому лівому куті мініатюри мультимедійного об’єкта.

Щоб побачити детальну інформацію про поточне відображення мультимедійного об’єкта, клацніть правою кнопкою миші об’єкт мультимедіа, виберіть Settings зі спадного меню та перегляньте розділ MIDI/Key Mappings . Там ви можете скасувати прив’язку до окремих подій, натиснувши на кнопку Unmap поруч з описом події.

Ви також можете видалити всі події, прив’язані до мультимедійного об’єкта, клацнувши правою кнопкою миші мультимедійний об’єкті та вибравши зі спадного меню Unmap Item.

Аудіодоріжки об’єктів мультимедіа

Кожен мультимедійний об’єкт може мати кілька аудіодоріжок. Щоб вибрати аудіодоріжку для відтворення мультимедійного об’єкта, клацніть правою кнопкою миші об’єкт мультимедіа, виберіть Settings зі спадного меню та скористайтеся опцією вибору Audio Track (N).

Щоб додати аудіодоріжку до мультимедійного об’єкта, перетягніть аудіофайл на мініатюру мультимедійного об’єкта в розділі вмісту списку відтворення медіаплеєра (або медіатеки) та натисніть кнопку Add Audio в спливаючому діалоговому вікні. To add an audio track to a media item, drag and drop the audio file over a media item thumbnail in the Media Player playlist contents section (or the Media Library) and press the Add Audio button in the pop-up dialog window.

Зміна частоти кадрів (FPS) мультимедійного об’єкта

Щоб змінити частоту кадрів відтворення об’єкта мультимедіа, клацніть об’єкт правою кнопкою миші, виберіть Reveal Item in Media Library зі спадного меню. Потім клацніть об’єкт правою кнопкою миші у вікні Media Library, виберіть Change FPS for Selected Item зі спадного меню та введіть значення в поле Set FPS відкритого діалогового вікна.

Помноження на alpha-канал для мультимедійного об’єкта

Щоб помножити на alpha-канал відтворення мультимедійного об’єкта, клацніть правою кнопкою миші об’єкт мультимедіа, виберіть Settings зі спадного меню та встановіть прапорець Multiply by Alpha.

Надсилання та отримання таймкоду

Програвання об’єктів мультимедіа, списків відтворення та шкал часу можна контролювати шляхом надсилання та отримання таймкоду.

Для об’єктів мультимедіа

Відтворення мультимедійного об’єкта можна розпочати згідно з певним таймкодом. Для цього клацніть мультимедійний об’єкт правою кнопкою миші, виберіть Settings зі спадного меню, установіть прапорець Play on Timecode та введіть значення часу й номер кадру в поле Play on Timecode.

Також мультимедійний об’єкт може надсилати таймкод для керування процесами, включаючи запуск зовнішніх програмних та апаратних подій. Щоб налаштувати надсилання таймкоду мультимедійним об’єктом, клацніть об’єкт правою кнопкою миші, виберіть Settings зі спадного меню, установіть прапорець Send Timecode та введіть значення часу й номер кадру.

Для списків відтворення

Програвання списку відтворення може розпочатися згідно з певним таймкодом. Щоб налаштувати список відтворення для прослуховування таймкоду, натисніть на значок годинника поруч із назвою списку відтворення (синій колір сигналізує, що список відтворення приймає таймкод, сірий колір — ігнорує таймкод) або клацніть правою кнопкою миші назву списку відтворення, виберіть Preferences зі спадного меню та встановіть прапорець Accept Timecode.

Для шкал часу

Відтворення шкали часу може розпочатися згідно з певним таймкодом. Щоб налаштувати шкалу часу для прослуховування таймкоду, натисніть на значок годинника поруч із назвою шкали часу (синій колір сигналізує, що список відтворення приймає таймкод, сірий колір – ігнорує таймкод) або клацніть правою кнопкою миші назву шкали часу, виберіть Preferences зі спадного меню та встановіть прапорець Accept Timecode.

Шкала часу може також надсилати таймкод. TЩоб налаштувати шкалу часу для надсилання таймкоду, натисніть на значок T поруч із назвою шкали часу (зелений колір — увімкнути надсилання таймкоду, сірий колір — вимкнути надсилання таймкоду) або клацніть правою кнопкою миші назву шкали часу, виберіть Preferences зі спадного меню і встановіть прапорець Output Timecode.

Початок відтворення шкали часу можна відкласти, якщо змістити таймкод. Щоб налаштувати це, клацніть правою кнопкою миші назву шкали часу, виберіть Preferences зі спадного меню та введіть значення часу або кадру в поле Timecode Offset.

Примітка.
Оскільки відтворення медіаплеєра можна розпочати тільки один раз, налаштувати на прослуховування таймкоду можна лише один список відтворення або шкалу часу, створені у медіаплеєрі. Якщо обрати ще один список відтворення чи шкалу часу для прослуховування таймкоду, попередній вибір буде скасований.

Вимкнення відео мультимедійного об’єкта

Щоб вимкнути показ відеодоріжки мультимедійного об’єкта, клацніть правою кнопкою миші об’єкт, виберіть Settings зі спадного меню та встановіть прапорець Disable Video Track.

Примітка. Якщо показ відео мультимедійного об’єкта вимкнений, аудіодоріжка все ще програється під час відтворення.

Додавання субтитрів до мультимедійного об’єкта

Screenberry може відображати субтитри у форматі SRT.

Щоб додати субтитри до мультимедійного об’єкта:

 1. Перетягніть .srt файл на мініатюру мультимедійного об’єкта в розділі списку відтворення медіаплеєра (або медіатеки) та натисніть кнопку Add subtitles у спливаючому вікні діалогового вікна, щоб додати субтитри до мультимедійного об’єкта.
 2. Перейдіть на вкладку Node Graph (передбачається, що ви вже під’єднали ноду MediaPlayer до ноди Display) і
  • Додайте ноди TextImage та BezierPatch, щоб забезпечити виведення субтитрів під час відтворення (комбінація нод залежно від цілей може бути різною):
  • З’єднайте порт виведення Subtitles ноди MediaPlayer з портом уведення Text ноди TextImage,
  • З’єднайте порт виведення Image ноди TextImage з портом уведення Source ноди BezierPatch,
  • З’єднайте порт виведення Patch ноди BezierPatch з портом уведення Patches ноди Display.
 3. Перейдіть на вкладку Media Player, щоб розпочати відтворення мультимедійного об’єкта. У вікні виведення сервера Screenberry буде видно, що субтитри додані до відтворення.
 4. Перейдіть на вкладку Node Graph та відкоректуйте зовнішній вигляд субтитрів у Settings ноди TextImage (шрифт, розмір шрифту, колір тощо) та ноди BezierPatch (прозорість, алгоритм масштабування, режим накладання тощо).

Додавання коментарів до мультимедійних об’єктів

Щоб додати коментарі до мультимедійних об’єктів, клацніть правою кнопкою миші по об’єкту, виберіть Settings зі спадного меню та введіть коментарі в текстове поле Comments . Підказка-коментар відображатиметься, коли вказівник миші перебуватиме над піктограмою в області вмісту списку відтворення.

Показники мультимедійного об’єкта

Показники мультимедійного об’єкта відображаються на його мініатюрі та містять інформацію про його поточні налаштування та стан.

Показник типу мультимедійного об’єкта:

– файл статичного зображення
– відеофайл

Показник відтворення (відображає стан відтворення поточного мультимедійного об’єкта):

– об’єкт зараз відтворюється
– відтворення призупинено
– відтворення зупинено

Показник звуку (відображає наявність/відсутність та рівень гучності звукової доріжки мультимедійного об’єкта):

– мультимедійний об’єкт має аудіодоріжку
– аудіодоріжку вимкнено

Інформація про тривалість відображає тривалість мультимедійного об’єкта (у секундах). Якщо встановлені перший та останній кадр відтворення (позиції In Point та/чи Out Point), додаються дужки для позначення виділеного елемента, тривалість обчислюється від позиції до позиції.

Показники відтворення та ефекту поступової появи (Fade In):

– кількість кадрів ефекту поступової появи
– кількість циклів відтворення
– зациклення відтворення
– відтворити наступний мультимедійний об’єкт після завершення програвання поточного
– призупинити відтворення мультимедійного об’єкта на старті
– призупинити відтворення мультимедійного об’єкта в кінці

Показник корекції кольорів:

– до мультимедійного об’єкта застосована корекція кольору

Інформація про прив’язки:

– список подій клавіатури та миші, до яких прив’язане відтворення мультимедійного об’єкта

Показник наявності коментарів:

– до цього мультимедійного об’єкта додані коментарі, які відображаються при наведенні курсора миші на значок показника

Зміна швидкості відтворення мультимедійного об’єкта за допомогою повзунка

Для зміни швидкості відтворення об’єкта мультимедіа:

 1. Перейдіть на вкладку Graph Node і додайте ноду Slider.
 2. З’єднайте порт виведення Out ноди Slider з портом введення Playback Speed ноди MediaPlayer.
 3. Установіть діапазон можливих коригувань швидкості шляхом зміни значеньу текстових полях Minimum та Maximum у вікні Settings ноди Slider.
 4. Перейдіть на вкладку Media Player та налаштуйте швидкість відтворення об’єкта мультимедіа за допомогою повзунка у вікні User Controls.
 5. Відновіть відтворення мультимедійного об’єкта.

Шкали часу

 1. Назва шкали часу та інформація про неї.
 2. Дисплей тривалості показує відношення часу поточної позиції відтворення до загальної тривалості відтворення шкали часу.
 3. Позиція курсора на дисплеї часу відображає поточний час відтворення шкали часу.
 4. Область доріжок.
 5. Загальні налаштування шкали часу General Timeline SettingsAdd New Track (Додати нову доріжку), Snapping Toggle (Перемикач прив’язки), Timeline Preferences (Налаштування шкали часу).
 6. Спадне меню Track Settings (Налаштування доріжки).
 7. Інструменти управління відтворенням: кнопки Play Selected Item (Відтворити вибраний елемент), Play (Відтворити), Pause (Призупинити) та Stop (Зупинити).
 8. Мультимедійні об’єкти, що розташовані на шкалі часу.
 9. Лінійка шкали часу.
 10. Напрямна позиціонування.
 11. Маркер вказівника відтворення.
 12. Маркер поточної позиції курсора.
 13. Кінець маркера відтворення.
 14. Корекція кольорів дозволяє змінювати кольори виведення шкали часу.
 15. Контроль над гучністю регулює гучність звуку виведення шкали часу.

Додавання нових доріжок

Щоб додати нову доріжку до шкали часу:

 • Натисніть кнопку  на панелі Timeline Settings або
 • клацніть правою кнопкою миші Область доріжок та виберіть Insert Track (Вставити доріжку) зі спадного меню.
 • Перетягніть мультимедійні об’єкти з Медіатеки чи іншого списку відтворення або шкали часу до області Tracks або на назву шкали часу, щоб автоматично створити доріжку шкали часу з розташованим на ній мультимедійним об’єктом чи об’єктами.
Примітка.
Доріжки на часовій шкалі накладаються знизу вгору, тобто верхні доріжки перекривають нижні.

Перейменування доріжок

Щоб перейменувати доріжку шкали часу, натисніть кнопку на панелі Track, виберіть Rename зі спадного меню та введіть нову назву доріжки.

Видалення доріжок

Щоб видалити доріжку шкали часу, натисніть кнопку на панелі Track та виберіть Delete зі спадного меню.

Установлення кольорових позначок для доріжок

Щоб установити кольорову позначку для доріжки шкали часу, натисніть кнопку  на панелі доріжки, виберіть Set Color Tag (Установити кольорову позначку) зі спадного меню та виберіть колір, який треба призначити доріжці.

Додавання мультимедійних об’єктів до шкали часу

Щоб додати мультимедійний об’єкт(и) з Mедіатеки або іншого списку відтворення чи шкали часу, перетягніть мультимедійний об’єкт(и) на область Track Area або виберіть мультимедійний об’єкт(и) та скористайтеся операціями Скопіювати (Ctrl + C) та Вставити (Ctrl + V).

Мультимедійні об’єкти також можна безпосередньо додавати до списку відтворення з теки провідника файлів Windows File Explorer:

 1. Перетягніть файл(и) на область Track Area або виберіть доріжку та виконайте операції Copy (Ctrl + C) and Paste (Ctrl + V).
 2. У відкритому діалоговому вікні Adding File(s) виберіть мультимедійний об’єкт(и), розмір чи якість якого(их) треба змінити, а потім натисніть кнопку Add.

Упорядкування мультимедійних об’єктів на шкалі часу

Щоб розмістити мультимедійний об’єкт(и) у будь-якій точці доріжки або перемістити його (їх) з однієї доріжки на іншу, виберіть та перетягніть об’єкт(и) або скористайтеся операціями Скопіювати (Ctrl + C) та Операція Вставити (Ctrl + V). Операція Вставити (Ctrl + V) розташує мультимедійний об’єкт(и) на те місце вибраної доріжки, де знаходиться поточна напрямна позиціонування.
Точне положення мультимедійного об’єкта на доріжці також можна встановити, якщо клацнути правою кнопкою миші мультимедійний об’єкт, вибрати Item Settings (Налаштування об’єкта) зі спадного меню та ввести потрібне значення в поле Position (Позиція).
Примітка.
Коли вибирається більш як один мультимедійний об’єкт, а потім переміщується або копіюється з однієї доріжки на іншу, часові проміжки між ними залишаються незмінними.
Примітка.
Мультимедійні об’єкти не можна скопіювати або перемістити на місце доріжки, зайняте іншими мультимедійними об’єктами.

Позиціонування мультимедійних об’єктів за допомогою функції Snap

Для точного розміщення мультимедійних об’єктів увімкніть Snapping, натиснувши  перемикач на панелі Timeline Settings . Це дозволить мультимедійному об’єкту під час пересування “приклеїтися” до найближчого маркера або інших мультимедійних об’єктів.

Видалення мультимедійного об’єкта

Щоб видалити мультимедійний об’єкт із доріжки, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть Delete зі спадного меню або натисніть кнопку Del.

Збільшення та зменшення масштабу шкали часу

Щоб збільшити чи зменшити масштаб шкали часу, розташуйте курсор на Області доріжок та скористайтесь колесом прокручування миші.

Відтворення шкали часу

Є кілька варіантів, щоб розпочати відтворення шкали часу:

 1. Натисніть кнопку Play, щоб почати відтворення з поточного положення вказівника відтворення.
 2. Виберіть мультимедійний об’єкт в Області доріжок і натисніть кнопку Play Selected (Відтворити вибраний елемент).

Утримуйте клавішу Alt (курсор миші перетвориться на помаранчевий символ відтворення) та натисніть на мультимедійний об’єкт в Області доріжок.

Обтинання мультимедійного об’єкта

Щоб змінити час початку та тривалість мультимедійного об’єкта, утримуйте та перетягуйте білі квадратні позначки-маніпулятори з боків мініатюри мультимедійного об’єкта (час початку — ліва позначка, тривалість — права). Також можна клацнути мультимедійний об’єкт правою кнопкою миші, вибрати Item Settings (Налаштування об’єкта) зі спадного меню та ввести значення в поля діалогового вікна Start from (Почати з) та Duration (Тривалість). Квадратні позначки-маніпулятори перетворяться на трикутники, щоб указати, що мультимедійний об’єкт був обрізаний.

Налаштування поступової появи та зникнення мультимедійного об’єкта

Щоб налаштувати ефекти поступової появи та зникнення мультимедійного об’єкта, затримуйте та перетягуйте жовті трикутні позначки-маніпулятори у верхніх кутах мініатюри мультимедійного об’єкта.Також можна клацнути правою кнопкою миші об’єкт медіа, вибрати Item Settings (Налаштування об’єкта) fзі спадного меню та ввести необхідні значення в поля діалогового вікна Fade In (Поступова поява) та Fade Out (Зникнення).

Установлення контрольних точок

Щоб установити контрольну точку, клацніть правою кнопкою миші на Лінійці шкали часу, виберіть пункт Control Point (Контрольна точка) зі спадного меню та введіть ім’я контрольної точки у відкрите діалогове вікно.

Установлення точок дій

Щоб установити точку дії, клацніть правою кнопкою миші на Лінійці шкали часу, виберіть зі спадного меню пункт Action Point (Точка дії) > Type of Action Point (Вид точки дії).

Корекція кольорів

Існує два рівні корекції кольорів. Їхній ефект сумується і застосовується послідовно:

 • перший рівень — корекція кольорів окремого мультимедійного об’єкта;
 • другий рівень — загальна корекція кольорів виходу медіаплеєра.

Коригування кольорів мультимедійного об’єкта

Щоб отримати доступ до елементів керування кольорами мультимедійного об’єкта, клацніть об’єкт мультимедіа правою кнопкою миші, виберіть Settings зі спадного меню та натисніть кнопку Color Correction у полі Image Adjustment.

Корекція кольорів виведення медіаплеєра

Для отримання доступу до інструментів корекції кольорів виведення медіаплеєра натисніть кнопку Color Correction у вікні Media Player.

Інструменти корекції кольорів

Вибір каналу

Корекцію кольорів можна застосовувати до червоного (R), зеленого (G), синього (B) каналів окремо або до всіх каналів одночасно. Виберіть канал, який ви хочете відкоригувати, за допомогою Channel Selector (Селектора каналів).

Повзунки контрастності та яскравості

Перетягніть повзунки або введіть значення у відповідні текстові поля, щоб налаштувати параметри Contrast (Контрастності) та Brightness (Яскравості).

Налаштування за допомогою кривих

Для налаштування параметрів зображення за допомогою кривих:

 • Натисніть на лінію кривої, щоб створити контрольну точку.
 • Перетягніть контрольну точку або введіть значення в текстові поля X і Y, щоб змінити її координати.

Двічі клацніть контрольну точку, щоб видалити її.

Повзунки відтінку, насиченості та освітлення

Перетягніть повзунки або введіть значення у відповідні текстові поля, щоб відрегулювати налаштування відтінку Hue (H), насиченості Saturation (S) та освітлення Lightness (L).

Відновлення початкових параметрів кольорів за замовчуванням

Натисніть кнопку Reset, щоб відновити налаштування кольору за замовчуванням.

Збереження параметрів корекції кольорів

Натисніть кнопку Save, щоб зберегти налаштування корекції кольору у файл Json з розширенням .cc.

Застосування збережених параметрів корекції кольорів

Натисніть кнопку Load, щоб завантажити раніше збережений файл Json (* .cc) із налаштуваннями корекції кольорів.