Робота з нодами

Вступ

Нода (Вузол) — це основний блок, який використовується для створення проєкту в Screenberry.

Попри те, що ноди мають унікальний функціонал, усі вони працюють за спільними правилами, що робить досвід користувача простим та інтуїтивним.

Створення проєкту в Screenberry — це процес додавання та зв’язування нод, а також налаштування їхніх параметрів. Це робиться в Screenberry Panel у вкладці Node Graph (Нодовий граф або Нодове дерево).

Структура ноди

Node Header (Заголовок ноди) надає таку інформацію:
– порядковий номер виконання (у верхньому лівому куті);
– назва ноди;
– індикатор стану ноди (кольорова смуга в правій частині заголовка ноди). Див. (Стан ноди).

Node Body (Тіло ноди) містить назви вхідних портів (розташовані зліва) та вихідних портів (розташовані справа). При виборі ноди відповідні параметри відображаються на панелі Node Setting (Налаштування ноди).

Структура нодового графа та потік даних

Нодовий граф створюється додаванням і зв’язуванням нод. Потік даних рухається зліва направо по зв’язках між нодами. Нодовий граф — це візуальне зображення потоку даних та процесів, у результаті яких відображаються відео, зображення та аудіо.
Приклад нодового графа
З’єднання між нодами відображаються у вигляді ліній сірого кольору. Ці з’єднання, які сполучені з вибраними нодами, відображаються зеленим кольором. Якщо передаються дані (наприклад, відправляється таймкод), зв’язок стає анімованим.

Порядок виконання нод

Порядок виконання нод визначається автоматично на основі зв’язків між нодами та порядкового номера ноди.

Додавання нод

Клацніть правою кнопкою миші порожній простір Нодового редактора (Node Graph Editor), розгорнеться меню Add Node (Додати ноду) із списком усіх доступних нод, відсортованих за Категоріями (Category) та Позначками (Tags). Крім того, можна ввести ім’я ноди у вікно пошуку у верхній частині меню або вибрати ноду зі списку Recent Nodes (Попередньо використані ноди). Вибрана нода буде додана до нодового редактора в тому місці, де було викликане меню Add Node (Додати ноду).

Класифікація нод
Для зручності всі доступні ноди об’єднані в категорії, а також мають одну або більше позначок. Вибирати ноди можна як за категоріями (Category), так і за позначками (Tag).

Примітка.
Ноди типу Display та Patch також можна додавати у вкладках Display Editor та Patch Editor відповідно.

Видалення нод

Клацніть правою кнопкою миші ноду та виберіть Delete зі спадного меню або натисніть клавішу Del, щоб видалити ноду та всі її зв’язки.

Примітка.
Групу вибраних нод можна видалити подібним чином.

Статус ноди

Нода (згідно з індикатором стану ноди) може перебувати в одному з трьох станів:
– увімкнена та активована (зелений індикатор);
– вимкнена (сірий індикатор);
– увімкнена, але не активована (червоний індикатор).

Щоб увімкнути або вимкнути ноду, потрібно клацнути правою кнопкою миші ноду та встановити/зняти прапорець Enabled (Активовано) у спадному меню.

Вибір нод

Щоб вибрати ноду, клацніть лівою кнопкою миші ноду в нодовому редакторі.
Одночасно можна вибрати кілька нод, якщо клацнути лівою кнопкою миші порожню область редактора та перетягнути курсор, при цьому створити ділянку виділення.

Якщо перетягнути справа наліво, будуть вибрані всі ноди, дотичні до ділянки виділення.

Якщо перетягнути курсор зліва направо, вибиратимуться тільки ноди, які перебувають усередині ділянки виділення (ця функція корисна при виборі нод, які є частиною складного нодового графа).
Подвійне клацання будь-якої ноди дозволяє вибрати всі ноди, підключені до неї.

Перетягування нод

Щоб перемістити ноду, клацніть лівою кнопкою миші ноду та перетягніть її. Якщо вибрано кілька нод, то клацання та перетягування будь-якої з них перемістить усі вибрані ноди.

Операції вирізання, копіювання та вставлення нод

Щоб скопіювати ноду/ноди, клацніть її/їх правою кнопкою миші та виберіть Copy (Скопіювати) зі спадного меню або натисніть Ctrl + C. Щоб вставити скопійовану ноду/ноди, клацніть правою кнопкою миші порожній простір у нодовому редакторі й виберіть Paste (Вставити) зі спадного меню або натисніть Ctrl + V. Щоб скопіювати ноду/ноди та видалити її/їх з нодового графа, клацніть ноду/вибрану групу нод правою кнопкою миші та виберіть Cut (Вирізати) зі спадного меню або натисніть Ctrl + X. Також ноди можна скопіювати в інші проєкти Screenberry.

Автоматичне впорядкування нод

Щоб автоматично організувати ноди в нодовому графі, клацніть правою кнопкою миші порожній простір у нодовому редакторі та виберіть Auto-layout nodes (Автоматично впорядкувати ноди) зі спадного меню або натисніть клавішу L.

Зміна розміру ноди

Після вибору ноди перетягування будь-якого з її кутів змінить розмір зображення ноди. 

Параметры ноди (порти)

Порт ноди — це графічне зображення входу чи виходу її параметра.

Data (порт сірого кольору). Параметр містить прості дані (число, рядок, таймкод) або вказівник на внутрішні ресурси Screenberry (наприклад, зображення).

SmartLink (порт синього кольору ) установлює виконання процесу між пов’язаними нодами.

Action (порт помаранчевого кольору ) підтримує створення кількох зв’язків на один вхід. Значення кожного вихідного кадру визначатиметься за допомогою логічного АБО суми всіх вхідних значень.

Messages (порт рожевого кольору ) також дозволяє створити кілька зв’язків на один вхід. Усі вхідні повідомлення будуть вишикуються в чергу на вході.

Автоматичне створення зв’язків між нодами

Щоб автоматично створити зв’язки між нодами, виберіть одну чи кілька нод, потім, утримуючи Ctrl, клацніть лівою кнопкою миші цільову ноду. Алгоритм автоматично визначить однотипні порти для встановлення зв’язку. Це найшвидший спосіб підключення нод.

Створення зв’язків між нодами вручну

Клацніть лівою кнопкою миші вихідний порт ноди та перетягніть лінію зв’язку до вхідної частини іншої ноди, з якою потрібно встановити зв’язок. Відкритий кінець лінії зв’язку автоматично приєднається до відповідного вхідного порту цільової ноди, а зв’язок установиться після відпускання кнопки миші.
Примітка.
Зв’язок можливий тільки між портами одного типу.
Примітка.
Для зв’язку може бути доступний більш як один вхідний порт цільової ноди. Перш ніж звільнити мишу, перетягніть відкритий кінець лінії зв’язку уздовж лівої частини ноди, з якою потрібно встановити зв’язок, щоб переглянути доступні параметри.
Примітка.
Зв’язок між нодами можна створити обома способами. Ви можете перетягнути лінію зв’язку з вихідного на вхідний порт або з вхідного на вихідний порт.
Примітка.
Під час створення кількох зв’язків на один порт, залежно від типу параметра, до наявних зв’язків додасться новий зв’язок або заміниться той, що існує.

Видалення зв’язків між нодами

Клацніть правою кнопкою миші лінію зв’язку або порт ноди чи назву його параметра та виберіть Unlink  (Відкріпити <назва параметра>), щоб видалити зв’язок.

Зв’язок також можна видалити, якщо, утримувати Shift, клацнути порт та перетягнути зв’язок на порожнє місце в нодовому редакторі.

Упорядкування зв’язків між нодами

Щоб перемістити зв’язок / групу зв’язків з одного порту на інший, утримуйте Shift і натисніть на порт, після чого перетягніть відкритий кінець зв’язку(ів) на новий порт або ноду.

Автоматичне відновлення зв’язків між нодами

Щоб скасувати виділення всіх нод, клацніть лівою кнопкою миші порожній простір у нодовому редакторі. Тримаючи Ctrl, виберіть по черзі ноди, які потрібно з’єднати, у тому порядку, у якому вони повинні виконуватися. Відповідні зв’язки між вибраними нодами будуть створені автоматично, а наявні зв’язки, що суперечать новим, будуть видалені.

Коли кілька зв’язків підключені до одного вхідного порту ноди, вони обробляються в тому ж порядку, у якому були створені. Щоб змінити порядок обробки входів, клацніть правою кнопкою миші вхідний порт або назву параметра та виберіть Reorder links for (Змінити порядок зв’язків <назва параметра>). Упорядкуйте входи у відкритому діалоговому вікні, перетягуючи назви зв’язків. Також можна вибирати назви нод та змінювати порядок за допомогою кнопок зі стрілками .

Налаштування параметрів нод

Якщо вибрати ноду, відкриється її панель налаштування Settings, у якій можна редагувати параметри ноди.

Позначення нод

Після вибору ноди ви можете позначити її текстовою позначкою на панелі Settings. Позначка з’явиться в дужках перед назвою ноди. Немає обмежень щодо кількості символів або мови

Приховування/показ окремих параметрів нод

Клацніть лівою кнопкою миші піктограму закресленого ока ліворуч від назви параметра, щоб присвоїти йому прихований статус. Для відображення прихованих параметрів натисніть Show (Показати) у полі Hidden parameters (Приховані параметри).

Примітка.
У деяких нод параметри, що рідко використовуються, приховані за замовчуванням.

Приховування/показ портів ноди

Щоб активувати або деактивувати параметр, клацніть лівою кнопкою миші поле зліва від назви параметра. Якщо параметр не активний (порожнє поле), відповідний порт ноди не відображається. Коли він активний (помаранчеве поле), порт ноди відображається.
Коли параметр порту із установленим зв’язком деактивований, такий зв’язок залишатиметься активним і відображатиметься як затемнена лінія.

Колірне позначення нод

Колірне позначення використовується для візуальної ідентифікації різних типів нод. Нижченаведена колірна схема встановлюється за замовчуванням. Її можна змінити в Preferences > Color Settings (Загальні налаштування > Колірні налаштування).

Колірні позначення встановлюються для Type (Тип), Category (Категорія) та Tag (Позначка). При встановленні кольору ноди налаштування кольорів Type (Тип) мають пріоритет над налаштуваннями кольорів для Category (Категорія). Останні мають пріоритет над кольорами для Tag (Позначка). Якщо в жодній із цих груп не встановлено жодного кольору, колір ноди залишиться сірим.

Щоб створити власну колірну схему, потрібно створити новий колірний профіль. Для цього треба натиснути кнопку та призначити нові шістнадцяткові коди кольорів.

Перемикання між колірними схемами здійснюється шляхом вибору профілів зі спадного списку Color profile (Колірний профіль).

Натискання кнопки видаляє вибраний колірний профіль.

Масштабування для перегляду нод

Щоб збільшити масштаб окремої ноди або групи нод до розміру екрана нодового редактора, виберіть ноду/ноди, клацнувши лівою кнопкою миші, та натисніть клавішу A. Для того щоб побачити весь нодовий граф, клацніть порожній простір нодового редактора та натисніть клавішу A.

Масштабування в нодовому редакторі

Для збільшення та зменшення масштабу певної ділянки нодового графа перетягніть курсор на потрібне місце й скористайтеся колесом прокручування миші.

Використання панелі навігатора

Панель навігатора (розташована у верхньому лівому куті нодового редактора) — це мініатюрна мапа нодового графа. Біла рамка на панелі відповідає видимій ділянці нодового графа. Перетягуйте рамку, щоб швидко пересуватися в нодовому редакторі. Використовуйте колесо прокручування миші, тримаючи курсор над панеллю навігатора, щоб збільшити масштаб нодового графа. Клацайте правою кнопки миші на панелі навігатора, щоб перемикатися між двома доступними режимами відображення панелі навігатора: стандартним та збільшеним.

Пошук нод

Ви можете шукати ноди, додані до проєкту, за допомогою панелі пошуку. Щоб відкрити панель, клацніть кнопку поруч із панеллю навігатора або натисніть Ctrl + F. При введенні назви у вікно пошуку відкриється список усіх нод, що відповідають критеріям пошуку. Якщо клацнути назву ноди зі списку, вона вибереться та збільшить масштаб до розміру екрана.

Якщо більш ніж одна назва ноди відповідає критеріям пошуку, натискання клавіші F3 буде переключати вибір на наступну ноду в списку результатів пошуку.

Моніторинг параметрів за допомогою підказок

Наведення курсора на назву параметра або порту ноди відкриє інформаційну підказку з усіма властивостями ноди, включаючи інформацію, що стосується обміну даними в режимі реального часу. Ця функція особливо зручна для налагодження параметрів, оскільки дозволяє отримувати інформацію без відкриття панелі налаштування параметрів ноди Settings panel.

Кнопки нодового редактора

Рядок над нодовим редактором містить назви всіх поточних вкладених нодових графів. При натисканні на назву відповідний нодовий граф відкриється в нодовому редакторі.